Acil Ambulans Hizmetleri

Acil Ambulans Servisi

Acil hastalarda her geçen saniyenin önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu paralelde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bünyesinde bulundurduğu birimler ile bu birimlerde görevli kişiler tarafından verilen hizmetlerde son sekiz yılın verilerine bakıldığında başarılı işlerin çıkarıldığını görmek mümkün.
Artık şehirlerimizde vakaların % 93’une ilk on dakikada, kırsal alanda vakaların % 96’sına ilk otuz dakika içinde müdahale edilebiliyor. 2002 yılında kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sadece % 20’si 112 acil hizmetlerinden yararlanmaktaydı. Bugün ise kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın %100’ü bu hizmetten yararlanmaktadır.

Çağrı merkezi, istasyonlar, ambulanslar ve ekiplerinde haberleşme amacıyla telsizler kullanılır. Ambulans servisleri ve özel hastane ambulansları tarafından kullanılan telsiz frekansı il ambulans servisi komuta ve kontrol merkezine bildirilir. Ambulans servisleri ve özel hastaneler tarafından kullanılan ambulanslarda araç takip cihazı bulunacak ve bu cihazlar il ambulans servisi komuta kontrol merkezinde kullanılan dijital operasyon yönetim sistemine entegre olacaktır. Hava ve deniz ambulanslarında uluslararası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunur.
Çağrı; hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda müdürlük tarafından, şahsen başvuru veya haberleşme araçları ile yapılır.