Özel Ambulans Hizmetleri

Özel ambulans hizmeti, kuruluşumuzun ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen kişilere uyguladığı bir yöntemdir. Özel ambulanslar, gerek acil ambulans ihtiyacında gerekse hasta nakli ihtiyacında kusursuz hizmet vermek üzere tasarlanmışlardır. Ambulanslarımızın tamamı Türk ve uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilmiştir. Bu standartlara uygun olarak airclimate sistem-soğutucu, bağımsız ısıtıcı sistemleri dijital olarak kontrol edilmektedir. Tüm ambulanslarımızda bulunan tıbbi ekipman ve ilaçlarla ilgili detaylı tüm bilgiler, Sağlık Bakanlığı ASH yönetmeliği EK 3’de bulunmaktadır. Özel ambulanslarda ücretlendirme, kara, hava, deniz olup olmamasına, kat edilecek mesafeye, hastanın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Ancak ücretlendirmeden önce hastanın en hızlı, en kaliteli ve en uygun şekilde hizmet alması esastır. Özel fiyat taleplerinizde her zaman kuruluşumuzla irtibat kurulması söz konusudur. Bu özel hizmetten yararlanılırken hasta nakil ihtiyaçlarının da karşılandığı bilinmelidir. Hastaneden bir başka hastaneye ya da eve nakil işlemleri için kuruluşumuzla irtibata geçildiğinde, en kısa süre içinde tam donanımlı ambulans belirtilen noktaya gönderilmektedir. Özel ambulanslarda sağlık ekibi ve hekimler kuruluşumuzun personelidir.

Özel ambulans hizmetinde diğer kamu ve özel kuruluşlara ait ambulansların müracaat etmesi üzerine ambulanslar il komuta kontrol merkezi aracılığı ile yönlendirilmektedir. Hasta ya da yaralının olduğu yere ulaşan uzman ekip, ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi yardımı ya da nakil işlemini gerçekleştirmektedir. Acil hasta ya da yaralılar, gerektiğinde sağlık ekibi tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilmektedir. Hasta ya da yaralıya giden sağlık ekibi, Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formunu, ek bilgilerin de yer alacağı şekilde her hasta ya da yaralı için düzenlemektedir. Çağrı merkezlerinde özel ambulanslarla ilgili hizmet verilen kente ait coğrafi numaralar kullanılmaktadır. Bu numaralar ve ambulans servisine ait diğer telefon numaraları, 112 acil yardım merkezine önceden bildirilmektedir. Çağrı merkezlerinde, ambulanslarda, sağlık ekiplerinde, haberleşmek için telsiz kullanılmaktadır. Ambulans servislerinin yanı sıra özel hastane ambulanslarınca kullanılan telsiz frekansı, kent ambulans servisi komuta kontrol merkezine bildirilmektedir. Çağrı; hasta ya da yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir kişi ile olağan dışı durumlarda müdürlük tarafından, bizzat başvuru ya da haberleşme araçları ile yapılmaktadır. Ambulans hizmetinde acil yardım talebi uzman hekim tarafından değerlendirilmektedir. Gelen çağrının; firmanın kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile donanım durumuna göre kabul veya reddedilmesi mümkündür. Talebin kabul edilmemesi durumunda durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği bildirilmelidir. Özel ambulanslarda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yetkilendirdiği Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) işletmecilerinin bulunduğu illerde, bu hizmeti sağlayan işletmecilerden telsiz haberleşme hizmeti sağlanmaktadır. OKTH işletmecilerinin olmadığı ya da OKTH işletmecileri olsa da ihtiyacın karşılanamayacağı kentlerde ise BTK’dan ilgili mevzuata göre alınacak izinle frekans tahsisi yapılarak telsiz haberleşmesin sağlanması söz konusudur.

Özel ambulans hizmetini kusursuz olarak sunan kuruluşumuz, uzman sağlık personeli ile kusursuz hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygun hizmet veren kuruluşumuz, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesine bağlı olarak görev yapmaktadır. Tam donanımlı ambulanslarla özel hizmet sunan kuruluşumuz, yıllarca elde ettiği tecrübesini yardım isteyen her insanla paylaşmaktadır. Özel ambulans hizmetinde ambulanslar, uygunluk belgesinin alınmasının ardından bulunduklardı şehir sınırları içinde görev yapmak zorundadır. Kent sınırları dışına ise il dışı sevkleri ile çıkabilmektedir. Sevk işlemi yapıldığında ambulansların, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi ve teknik nedenler dışında şehir dışında uzun süreli beklemesi, ambulans hizmeti vermesi söz konusu değildir. Bunun yapılabilmesi için firmanın birden fazla şehirde ruhsatlı özel ambulans servisinin bulunması şarttır.