Kiralık Ambulans Hizmetleri

Kiralık ambulans hizmeti eksiksiz olarak sunulması gereken bir hizmet türüdür. Firmamız, bu hizmeti koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesine sadık kalarak sunmaktadır. Firmamız, kiralık ambulansları sağlık personelli veya personelsiz olarak sağlamaktadır. Ambulans kiralamak için farklı sebepler olabilmekte ya da her işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda kiralık ambulansa ihtiyaç duyabilmektedir. Alışveriş merkezleri, spor salonları, spor merkezleri, tıp merkezleri, hastaneler, fabrikalar, şantiyeler, devlet kurumları ve özel Kuruluşların ambulans kiralama hizmetinden yararlanması söz konusu olmaktadır. Firmamız, her işletme için ambulans göndermektedir. Farklı ihtiyaçlar için ambulans kiralama hizmeti ile istenilen süre kadar istenilen yerde hem acil sağlık hizmetlerinin sağlanması hem de hasta-yaralı nakil işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kiralık ambulanslarda ücretler, gidilecek yere ve bulundurdukları donanıma, personelli olup olmadıklarına, süreye bağlı olarak değişmektedir. En uygun seçenek için firmamızın müşteri hizmetleri birimi ile irtibat kurulması yeterlidir. Maden arama şantiyeleri ya da şehir dışı altyapı inşaatları için ambulans kiralanması mümkündür. Çünkü ambulans kiralama hizmeti tedbir amaçlı bir hizmettir ve tehlike olasılığının bulunduğu her yerde tercih edilmektedir.

Kiralık ambulans hizmetinden hasta nakil ambulansı şeklinde de yararlanmak mümkündür. Kiralama hizmetinden yararlanılırken ambulansın hangi amaç doğrultusunda kullanılacağının belirtilmesinde yarar vardır. Kurulumuz, hizmet türüne göre ambulansı tasarlamakta ve belirtilen adrese ulaştırmaktadır. Hasta nakil ambulansı, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan, belli teknik ve tıbbi ekipmana sahip olan araçlardır. Hasta nakil ambulansları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak çalışmakla birlikte tıp merkezleri ve hastanelerin firmamızın ambulans kiralama hizmetinden yararlanması mümkündür. Firmamız, kiralık ambulansın Hasta nakil ambulansı olarak kullanılacak olması durumunda telsiz ya da telefon gibi haberleşme cihazları, aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler, bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternaldefibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantasının yanı sıra araç takip ve navigasyon sistemlerini araca yerleştirmektedir. Hasta nakil ambulanslarında en az bir sağlık personeli ve bir şoför olmak üzere iki personel görev yapmaktadır. İsteğe göre kiralam hizmetinde firmamız tarafından bu personel de görevlendirilmektedir. Kiralık ambulans hizmetinde alınacak ücretler; il sağlık müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında; il emniyet müdürlüğü, sanayi ve ticaret il müdürlüğü, belediye başkanlığı, tabip odası, ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşların bir temsilcisi ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdüründen oluşan bir komisyon tarafından; maliyet, fiyat endeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak asgari ve azami ücretler şeklinde tespit edilmektedir. Fiyatlandırmada belirlenen ücretin dışına çıkılması yasal olarak söz konusu değildir. Bu nedenle kiralama hizmetinden yararlanacak olan kuruluş, ne kadar kira ödeyeceğini önceden bilmektedir.

Ücret tespiti yapılırken şehir içi ve şehir dışı ambulans ücretleri, açılış ücreti ve mesafeler dikkate alınmakta, ambulansın sınıfına göre de ayrı ayrı tespit edilmektedir. Ambulansta yapılan tam tıbbi müdahaleler de ilgili mevzuata göre ayrıca faturalandırılmaktadır. Kiralık ambulans hizmetinden kusursuz olarak yararlanmak için tek yapılması gereken, firmamızla iletişime geçilmesidir. Elektronik posta ya da telefon yolu ile iletişime geçilmesinin ardından müşteri hizmetleri birimi gerekli yerlerle irtibat kurarak ambulans kiralama hizmetinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ambulans kiralamada karşılıklı olarak sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşmede kiralama hizmeti ile ilgili tüm bilgiler ayrıntı olarak yer almaktadır. Ayrıca sözleşmede ambulansın kira süresi de net olarak belirtilmektedir.